Program

Program wstępny 
 
6 listopada 2021 SOBOTA
  10.00 - 10.30

Ciążą i otyłość – praktyczne podejście do problemów związanych z leczeniem w trakcie ciąży
Dr hab.n.med. Katarzyna Cyganek,
Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

  10.30 - 10.45 Szczepienie ciężarnych w świetle zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Prof. Hubert Huras, 
Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
  10.45 - 11.30 

Opieka nad pacjentką z zaburzeniami metabolicznymi przed i po ciąży z punktu widzenia ginekologa

Dr n.med. Agnieszka Rajtar-Ciosek,
Klinika Ginekologii i Endokrynologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
wykład pod patronatem firmy

 

  11.30 - 11.45

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

 

  11.45 - 12.15

Systemy monitorowania glikemii w ciąży i czas w zakresie docelowym - jak uzyskać cel?
Dr n.med. Przemysław Witek,
Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
wykład pod patronatem firmy

 

  12.15 - 12.30

Schemat opieki wirtualnej w ciąży
Dr hab.n.med. Katarzyna Cyganek,
Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
wykład pod patronatem firmy

 

  12.30 - 13.15

Praktyczne aspekty leczenia cukrzycy ciążowej i typu 2 - omówienie przypadków na podstawie MySuger i Smart Pix
Dr n.med. Przemysław Witek,
Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
wykład pod patronatem firmy 

 

  13.15 - 13.45

Trudne przypadki związane z ciążą i otyłością, prowadzenie insulinoterapii
Dr hab.n.med. Katarzyna Cyganek,
Lek med. Magdalena Kwiatkowska,
Klinika Chorób Metabolicznych i Diabetologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
wykład pod patronatem firmy 

 

  13.45 - 14.15

Pytania i odpowiedzi, dyskusja

 

W trakcie wydarzenia przewidziane są wystąpienia sponsorowane/promocyjne firm.